0989550534

Ⓜ️ENU BẤM ĐÂY

Bảng Giá Xe Toyota Tháng 6/2020

Thứ 6 | 15/06/2018 - Lượt xem: 6997

Áp dụng từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 30/06/2020


TOYOTA FORTUNER 2020

Bảng giá xe Toyota Fortuner 2020

1️⃣ FORTUNER 2.4MT⇒ 1.033.000.000VND
 • Chương trình Khuyến mãi 70 triệu VND.
 • Được nhà nước Hỗ trợ
 50% Thuế trước bạ
☎️ Liên hệ PHẠM PHƯƠNG nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
 • Giảm giá Tốt Model 2019 (Đồng, Nâu) 

2️⃣ FORTUNER 2.4AT⇒ 1.096.000.000VND
 • Chương trình Khuyến mãi 70 triệu VND.
 • Được nhà nước Hỗ trợ
 50% Thuế trước bạ
☎️ Liên hệ PHẠM PHƯƠNG nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
 • Giảm giá Tốt Model 2019 (Bạc)

3️⃣ FORTUNER 2.7AT⇒ 1.150.000.000VND
 • Giảm ngay 35 triệu đồng trên giá xe
☎️ Liên hệ PHẠM PHƯƠNG nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

4️⃣ FORTUNER TRD⇒ 1.199.000.000VND
 • Chương trình Khuyến mãi 100 triệu VND.
 • Được nhà nước Hỗ trợ
 50% Thuế trước bạ

☎️ Liên hệ PHẠM PHƯƠNG nhận ưu đãi giảm giá
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
5️⃣ FORTUNER 2.7AT 4x4⇒ 1.236.000.000VND
 • Giảm ngay 45 triệu đồng trên giá xe
☎️ Liên hệ PHẠM PHƯƠNG nhận ưu đãi giảm giá
6️⃣ FORTUNER 2.8AT 4x4⇒ 1.354.000.000VND
 • Chương trình Khuyến mãi 45 triệu VND.
 • Được nhà nước Hỗ trợ
 50% Thuế trước bạ
☎️ Liên hệ PHẠM PHƯƠNG nhận ưu đãi giảm giá 

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA COROLLA ALTIS 2020

Bảng giá xe Toyota Altis 2020

1️⃣ ALTIS 1.8E MT ⇒ 697.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương để đặt hàng trước.
2️⃣ ALTIS 1.8E CVT ⇒ 733.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương để đặt hàng trước.
3️⃣ ALTIS 1.8G CVT ⇒ 791.000.000VND
 • Chương trình Khuyến mãi 40 triệu VND.
 • Được nhà nước Hỗ trợ
 50% Thuế trước bạ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

4️⃣ ALTIS 2.0V Luxyry ⇒ 889.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương để đặt hàng trước.
5️⃣ ALTIS 2.0V Sport ⇒ 932.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương để đặt hàng trước.

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA INNOVA 2020

Bảng giá xe Toyota Innova 2020

1️⃣ INNOVA 2.0E ⇒ 771.000.000VND
 • Chương trình Khuyến mãi 30 triệu VND.
 • Được nhà nước Hỗ trợ
 50% Thuế trước bạ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

2️⃣ INNOVA 2.0G ⇒ 847.000.000VND
 • Chương trình Khuyến mãi 30 triệu VND.
 • Được nhà nước Hỗ trợ
 50% Thuế trước bạ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

3️⃣ INNOVA VENTURER ⇒ 879.000.000VND
 • Chương trình Khuyến mãi 30 triệu VND.
 • Được nhà nước Hỗ trợ
 50% Thuế trước bạ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

4️⃣ INNOVA 2.0V ⇒ 971.000.000VND
 • Chương trình Khuyến mãi 30 triệu VND.
 • Được nhà nước Hỗ trợ
 50% Thuế trước bạ

☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA WIGO 2020

Bảng giá xe Toyota Wigo 2020

1️⃣ WIGO 1.2G MT ⇒ 345.000.000VND 
• Tặng ngay Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
2️⃣ WIGO 1.2G AT ⇒ 405.000.000VND
• Tặng ngay Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA VIOS 2020

Bảng giá xe Toyota Vios 2020

1️⃣ VIOS 1.5E MT ⇒ 470.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng ngay Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota

2️⃣ VIOS 1.5E CVT ⇒ 520.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng ngay Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota

3️⃣ VIOS 1.5G CVT ⇒  570.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng ngay Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA YARIS 2020

Bảng giá xe Toyota Yaris 2020

YARIS 1.5G CVT ⇒ 650.000.000VND
 • Tặng ngay Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Giảm giá Tốt Model 2019 (Đỏ, Trắng)

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA CAMRY 2020

Bảng giá xe Toyota Camry 2020

1️⃣ CAMRY 2.0G ⇒ 1.029.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

2️⃣ CAMRY 2.5Q ⇒ 1.235.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY 


TOYOTA AVANZA 2020

Bảng giá xe Toyota Avanza 2020

1️⃣ AVANZA 1.3MT ⇒ 544.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương để đặt hàng trước.
2️⃣ AVANZA 1.5AT ⇒ 612.000.000VND
 • Giảm ngay 25 TRIỆU đồng trên giá xe.
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA RUSH 2020

Bảng giá xe Toyota Rush 2020

RUSH 1.5S AT ⇒ 668.000.000VND
 • Tặng ngay Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA HILUX 2020

Bảng giá xe Toyota Hilux 2020

1️⃣ HILUX 2.4E MT ⇒ 622.000.000VND
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
2️⃣ HILUX 2.4E AT ⇒ 662.000.000VND
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
3️⃣ HILUX 2.4E MT 4x4 ⇒ 772.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương để đặt hàng trước.
4️⃣ HILUX 2.8G AT 4x4 ⇒ 878.000.000VND
 • Tặng ngay Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA HIACE 2020

HIACE 3.0 ⇒ 1.176.000.000VND
 • Dự kiến ra mắt tháng 5/2020
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá

 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA LAND CRUISER PRADO

Bảng giá xe Toyota Land Cruiser Prado

LAND CRUISER PRADO⇒ 2.379.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ


 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA LAND CRUISER 2020

Bảng giá xe Toyota Land Cruiser

LAND CRUISER VX ⇒ 4.030.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA ALPHARD 2019

Bảng giá xe Toyota Alphard

ALPHARD V6 ⇒ 4.038.000.000VND
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá
 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

 CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


TOYOTA GRANVIA 2020

GRANVIA ⇒ 3.072.000.000VND
 • Dự kiến ra mắt tháng 5/2020
☎️ Liên hệ Phạm Phương nhận ưu đãi giảm giá

 • Tặng bộ Phụ kiện chính hãng Toyota
 • Tư vấn Bảo hiểm thân xe 2 chiều & Coupon Dịch vụ

► CHI TIẾT KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


0️⃣9️⃣8️⃣9️⃣.5️⃣5️⃣0️⃣.5️⃣3️⃣4️⃣ PHẠM PHƯƠNG tư vấn & nhận ưu đãi tốt.
✉️ 0902.799.112 hỗ trợ tại nhà, tư vấn 24/7, Zalo, Viber, ...
 • Giá trên để tham khảo, gọi PHẠM PHƯƠNG để thương lượng giá tốt
 • Giá trên chưa bao gồm lệ phí đăng ký để xe lăn bánh
 • Với từng tỉnh thành khác nhau  Giá lăn bánh khác nhau

☎️ GỌI NGAY ➡️ KHUYẾN MÃI LIỀN TAY ☎️

Đang tải bình luận,....