Ⓜ️ENU

Những gì được bảo hành

Thứ 3 | 05/06/2018 - Lượt xem: 851

1. Bắt đầu bảo hành

Thời gian bảo hành bắt đầu khi xe được giao cho chủ xe đầu tiên.

2. Thời gian bảo hành cơ bản

Trong vòng 36 tháng hoặc 100.000 km tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. Toyota Lý Thường Kiệt đảm bảo sẽ sữa chữa hoặc thay thế mới bất kỳ phụ tùng của xe Toyota mới bị hỏng hóc, trong điều kiện hoạt động bình thường do nguyên liệu không tốt hay do lỗi lắp ráp, trừ những điều ghi trong mục "Những gì được bảo hành". Bảo hành vẫn được áp dụng khi xe được chuyển nhượng cho chủ xe khác.

3. Những trường hợp đặc biệt

Những trường hợp đặc biệt dưới đây sẽ được bảo hành theo những điều kiện khác với điều kiện bảo hành cơ bản

  • * Lỗ thủng do bị ăn mòn

Bất cứ tấm thép thân xe nào được phát hiện thấy có lỗ thủng phát sinh do bị ăn mòn trong điều kiện hoạt động bình thường (lỗ này xuyên qua tấm thép), mà nguyên nhân do lỗi của nguyên vật liệu hoặc do lỗi lắp ráp sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành 36 tháng hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.

  • * Thùng hàng xe bán tải

Thời gian bảo hành đối với hư hỏng sơn và han gỉ bề mặt của thùng hàng xe bán tải là 12 tháng hoặc 20.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

  • * Ắc quy

Thời hạn bảo hành cho ắc quy là 12 tháng hoặc 20.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.

  • * Lốp xe

Được bảo hành theo một chế độ riêng của nhà sản xuất lốp

  • * Đầu đĩa CD/ DVD

Được bảo hành theo chế độ riêng của nhà sản xuất Đầu CD/ DVD

  • * Miễn phí

Mọi sữa chữa thuộc chế độ bảo hành bao gồm phụ tùng và công lao động là miễn phí

  • * Kéo xe

Khi xe của bạn không hoạt động được do lỗi hư hỏng của phụ tùng bảo hành, thì chi phí kéo về trạm đại lý gần nhất của Toyota sẽ được thanh toán theo chế độ bảo hành

  • * Chuyển giao quyền được bảo hành

Tất cả các quyền được bảo hành của xe nằm trong điều kiện bảo hành sẽ được chuyển giao toàn bộ cho chủ xe kế tiếp.

  • * Phạm vi áp dụng bảo hành

Bảo hành chỉ áp dụng trong phạm vi nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

...