Ⓜ️ENU

Trách nhiệm của chủ xe

Thứ 3 | 05/06/2018 - Lượt xem: 780

1. ĐƯA XE ĐẾN BẢO HÀNH

- Bạn có trách nhiệm đưa xe đến bất kỳ Đại lý/ Trạm dịch vụ và sữa chữa được Toyota ủy quyền nào tại Việt Nam để làm bảo hành.

2. BẢO DƯỠNG XE

- Bạn có trách nhiệm sử dụng xe, bảo dưỡng xe một cách hợp lý và quan tâm tới chiếc xe theo đúng những chỉ dẫn ghi trong cuốn hướng dẫn sử dụng. Nếu xe của bạn được sử dụng trong điều kiện khách nghiệt, bạn càng phải chú ý bảo dưỡng xe như yêu cầu trong cuôn Hướng dẫn sử dụng.

3. GHI LẠI NHỮNG LẦN BẢO DƯỠNG

- Bạn có trách nhiệm lưu giữ tất cả tài liệu ghi chép biên bản của những lần bảo dưỡng xe. Điều này cần thiết vì trong một số trường hợp nó chứng tỏ bạn đã bảo dưỡng xe theo đúng như yêu cầu.

4. THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỒI CHỦ XE

- Bạn cần thông báo về việc thay đổi chủ xe để chứng tôi có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành.

...